بازنده خانده‌روی انگلیسی ریس کانون عرک


سیدصادق حسینی نوشت: ماراتن، تشکیل دولت عراق پس از حوادث و خشونت های مختلف، یک سال از برگزاری ششمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در عراق می گذرد و سرانجام به توافق رسیدند و عبداللطیف جمال رشید، ۷۸ ساله، عضو لیگ ملی کردستان عراق با اکثریت آرا.

اخبار الاستراء الصدر با تعریف الحلبوسی و حزب دوم کردستان عرق(حزب)، شرایط مقتدی صدر برای تشکیل کابینه، اشغال شورای ریاست جمهوری، فاجعه خشونت بار در تظاهرات بغداد، اعتراضات بغداد در انتخابات مجرد و سرانجام استعفای تمامی نمایندگان صدر صدر عداد را همه کیدید اند. اما با معرفی نخست وزیر جدید سودان، عرصه سیاسی در عراق با شکست مواجه شد و موفق به شناسایی و ارزیابی وضعیت و ظرفیت موجود احزاب و گروه های سیاسی شد.

عراق

روشن است صفحه رعیل تسمیل دولت سودانی، مردوم عرق ستحد ک تحمیل تعمله هی اساسیک دولت عمل می شود. در حوضا صیاستیا نیز احزاب و کورهی ک در فراست تسمیر دولت درداند دردند و کندند در کے دولت راه را در با با دولت به تعدیر در کی در کی که ۔

ناکامان تصفیل دولت عرق: مقتدی الصدر و مسعود بارزانی

مسعود بارزانی همچنین مسعود بارزانی، رئیس دولت سودان را از حضور نیروهایش در این کشور جدید خواند.

مسعود بارزانی، رهبر حزب دمکرات کردستان عراق که پس از شکست در دور اول انتخابات در سال ۲۰۱۶، پس از مشخص شدن نتایج انتخابات ۱۴۰۰/۲۰۲۱، از رهبری اقلیم کردستان عراق استعفا داد. سنت, ۳۷ کرسی) و مقتدی صدر(۷۳کرسی) تصفیل داد تا کا دولت دیلت رااک رایک ک

بارزانی از فرصت استفاده کرد و از حامیان همیشگی خود از بیت شیعه، پیوندهای جدیدش با بنیاد مقتدی حمایت کرد و دو هدف واقعی را دنبال کرد: اول، انتقال موقعیت جمهوریت از اتحاد ملی کردستان به حزب و دوم. معرفی هوشیار زیباری در کشور به عنوان رئیس جمهور عراق.

با رد زیباری از سوی دیوان عالی عراق، تلاش و رایزنی گسترده ای برای معرفی ریبر احمد بازرانی به عنوان وزیر کشور و یکی از اعضای حزب به عنوان نامزد جمهوری یمن آغاز شد، اما در نهایت پس از آن. ۸ ماه از حرف و تصمیم خود با مقتدی عقب نشینی کرد. صدر و کشم پوشی از داکه هایش شود به دهده جموهری عبدل تیف رشید تن دهد که آهم ک لهین میهینی، راقیب سنتی اش است و از است از غاده ای است که به روست رمینی ی با بازرانی ها مشیل دراند.

ابراهیم احمد رهبر جنبش معروف کردستان عراق و نویسنده کتاب که به دلیل اختلافات راه خود را از ملا مصطفی بارزانی جدا کرد، قهرمان و شانار (شهناز)، دو دختر از خود با ازدواج جلال طالبانی و عبداللطیف جمال رشید، عضو اتحادیه کردستان عراق. یکتی) درفرده بود. با گذشت سال و حل نشدن مسائل ریشه ای، چهره های کلیدی اتحادیه ملی، از جمله قهرمان خانم و بافل طالبانی، دیدگاه متفاوتی نسبت به حزب دمکرات کردستان عراق (پارتیدو) و فعالان کرد – و همچنین شناز ابراهیم احمد، داشتند. the woman of the new president, عراق نیز به کرازی های پدرش در سلسه با بارزانی ها فاکای است.

به ترسل مسعود برزانی رحبر کردهای برزان، همه‌سور و عربیل ی به کاک سور و اربیل ی به کاک کامسود» در بازی استاست از کیلیتان باک بود: هم ندیگانه‌ایاه شیدن شیدن، هم کاید پیست کیست جهومهری را به هزب می‌کرد. کردستان، هم ندیگان از راقیب سنتی اش پیروز شد، هم رابیک و تیدم حمیان شیا پیدادی اش را از دست داد (هر کند در ترافروت کسوتش را می کند) و هم به احدش با مقتدی صدر وفا نیرد و ا را تانها البته. مسعود یک إشاهیده داشت و حسب قریبه اش با برهم صالح را تسویه کرد و و را از پست داهدست جموهری کند.

دولت جدید عرق به زودی تسمیل می شود و «کاک مسدو» وما امیکهای یک همیشگی اش را می زند; او بازنده ی خنده روی راسته راسته جموهری ۲۰۲۲ اراق است.