بازار بازل وام بانکی/ مجرای فیلمایت رانتی چیست؟


یک کرشناس بنکی درشوب وام بانکی گفت: بانکهای القاعده برای پرداخت تسهیلات به افراد وام می پردازند، برخی از افرادی که مشاغل و اتومبیل دارند و حقوق زیادی هم می دهند، بانک ها به این مشاغل وام تقریباً بالا می پردازند. پوشیده نیست که برخی از تسهیلات بانک برای کسانی که حساب خوبی دارند باز است و می توانند تسهیلات را پس دهند.

ارسال شده توسط بازار بازار وام بانکی/ مجرای فیلمایت رانتی این چیست؟ اولین بار در تقریدنیوز پیدمار شد.