بارش‌های رگباری را انتخاب کنید و انتخاب کنید رعد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی الکتریکی بازدید کننده خراسان‌جنوبی می‌شود


«جواد نخعی» کارشناس هواشناسی خراسان‌جنوبی در این زمان در ذکر شد‌وگو همراه خود خبرنگار فارس در بیرجند، همراه خود ردیابی به وضعیت جوی استان، تصدیق شد: براساس خروجی مانکن‌های پیش‌یابی هواشناسی به طور پیوسته اجتناب کرده اند اواخر وقت در این زمان همراه خود تأثیر می گذارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسانسور ناپایداری‌های جوی وزش باد از حداکثر به همان اندازه خیلی از حداکثر در استان پیش‌سوراخ بینی می‌شود.

وی دقیق داشت: وزش باد از حداکثر در کنار همراه خود کاهش دید افقی، کاهش استاندارد هوا به در کنار افزایش ابر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند اواخر وقت امشب به همان اندازه روز سه‌شنبه رگبار باران را انتخاب کنید و انتخاب کنید رعد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی الکتریکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نواحی تمایل را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرتفع بارش تگرگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطر برخورد صاعقه پیش‌سوراخ بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی خراسان‌جنوبی افزود: همراه خود ملاحظه از نزدیک بارش‌های رگباری در روز یکشنبه به همان اندازه دوشنبه بروز رواناب را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبگرفتگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمال سیلابی شدن برخی مسیل‌ها می‌تواند سبب تحمیل خسارت شود.

نخعی به دمای هوای ردیابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطرح کرد: به لحاظ دمایی نیز اجتناب کرده اند در این زمان کاهش دمای هوا تحریک کردن می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه صبح چهارشنبه یکپارچه دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوا سرماخوردگی‌تر می‌شود.

انتهای پیام/۳۶۳۵/ب
این مطلب را برای صفحه اول راهنمایی کنید