این یک پیوند سفارشی است که باید به دایرکتوری اضافه شود
دبیر ششمین آزمون استخدامی بخش خصوصی: ثبت نام شرکت در آزمون استخدام بخش ویژه برای ۲۰۰ شغل در بیش از ۴۹۰ سازمان و شرکت صنعتی، تجاری و دانش بنیان از امروز ۱۸ تیر آغاز شد. حفاظت از داده های پرونده در وب سایت www.inre.ir به این محدود نمی شود. این لیستی از موضوعاتی است که می توانید در این سایت جستجو کنید.