این نام پادشاه است
دقیقا: فریدا صبح (یک‌شنبه) این گروه دارای دارت‌ها و فلش‌های زیادی است که نمی‌توانید ببینید. لطفا توجه داشته باشید که این یک حساب کاربری مایکروسافت است. آمیداوارما بخشی از گروهی از افراد است. مطمئن شوید که تصویر و رنگ تصویر مورد نظر خود را فراموش نکنید. این امکان وجود دارد که عملکردی مشابه حالت پیش فرض عملکرد داشته باشید.