ایران ک زمانی استبری امریک را می دهد؟


منتقدان اجماع اصرار داشتند که دولت باید دولت را به کنگره بیاورد. در قائد، امتشاهی پنج روز پس از تاریخ سنتها، تفریح ​​روی میز کنکرس کار کریت

نوشته شده توسط ایران ک زمانی استبری امریک را می‌دهد؟/ بایدن تفریح ​​را به کنگرس می‌برد؟ اولین بار در تقریدنیوز پیدمار شد.