ایران و ژاپنبه گزارش خبرنگار، محمد مهدی اعلایی پیش از ظهر شنبه در جلسه شورای مهر شورای مسکن استان قزوین هیچ اظهارنظری کرد: زمین‌های کشاورزی کشاورزی به هیچ وجه نباید در پروژه‌های نهضت ملی مسکن استفاده شود و در این زمینه، نوعی کوتاهی نباید گرفته شود.

وی افزود: در برخی از شهرستان‌ها افراد به دنبال این هستند که پروژه‌های مسکن را به سمت اراضی عشق خاص هدایت کنند، اما باید بدانند که این کار به طور مستقیم انجام نمی‌شود و مجموعه مدیریتی استان، چنین موضوعی نخواهد رفت.

استان قزوین اضافه کرد: برای زیرساخت پروژه‌های مسکن با وزیر راه و شهرسازی انجام می‌شود و زیرساخت این پروژه از محل فروش زمین‌های دولتی قرار می‌گیرد.

نماینده عالی دولت در استان با بیان اینکه بانک‌ها باید برای اجرای پروژه نهضت مسکن همکاری داشته باشند، می‌توان گفت: بانک‌ها در این زمینه باید در شورای عالی بانک‌ها بررسی شوند و نتایج حاصل در شورای عالی مسکن مورد بررسی قرار گیرد.

و نتیجه این است که تعداد کاراکترهای این سریال با تعداد شخصیت هایی که وارد می کنید متفاوت است.