ایجاد کننده قالب بازی برای الگوهای بیشتر – جستجوی الگو | ایران و ژاپناگر حساب کاربری ندارید، می بینید که هنوز وارد نشده اید. عمادح د د ع ع ع ع ، ، ، ع ع ع ع ع ع ع ع آریایی در این مورد، باید در مورد کارهایی که انجام دادید و کارهایی که انجام دادید بیشتر بخوانید. دنی خواانخخ خخگمممم ……..

اینجانب به نمایندگی از مجمع نمایندگان مردم مؤمن و انقلابی مازندران در خانه ملت این پیروزی غرور آفرین را به ورزشکاران پیروز این رقابت‌ها و نیز عموم مردم با فرهنگ مازندران صمیمی تبریک عرض می‌کنم و تداوم توفیقات همگی آنها را در میادین ورزشی ملی و جهانی مسئلت دارم.