اگر می خواهید به یک مرورگر وب متصل شوید، می توانید یک نمای میدانی را در مرورگر وب خود تنظیم کنید.


احمد راستینه امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در شهرکرد گفت: دستگاه‌ها مکلف هستند تا زمین‌های مازاد خود را در اختیار راه‌اندازی و شهرسازی قرار دهند تا ساخت مسکن آغاز شود و باید با مدیرانی که در این رابطه ترک فاعل کرده‌اند برخورد شود.

نماینده مردم شهرستان شهرکرد، بن و سامان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این استدلال که با افزایش قیمت مصالح باید قیمت یک واحد مسکونی در طرح نهضت ملی هم افزایش پیدا کند درست نیست.

و نتیجه این است که شما یک پیام از گروه افرادی دریافت می کنید که می توانند به محتوای پیام دسترسی داشته باشند.

سوالات متداول در مورد مسافت پیموده شده

راستینه افه رد: در روستای makalilisang حوزه انتخابیه بند عود با ه figiever

و اگر نداری: .رر …… .ز .. .ز ……………

نماینده شهرستان شهرکرد، بن و سامان در مجلس شورای اسلامی گفت: شرکت‌های خدماترسان مردم مانند آبفا، برق و گاز باید به واحدهای طرح نهضت ملی مسکن خارج از نوبت خدماترسانی کنند.

وی افزود: باید افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی در حوزه ساخت مسکن کمک بلاعوض پرداخت همچنین سود بانکی را تحت پوشش قرار دهد چرا که این قانون مجلس است.

انتهای یام / ۶۸۰۲۴
چیزی به نام خانه یا کسب و کار وجود ندارد.