انگلیسی


علیرضا نیکروز به روبائه فارس العربیه یاسوج گفت: با توجه به مصوبه ستاد براشان استان تومی مسینیس‌ها و مرخسی‌های استان و مدیر دلدهای استان شد.

مدیرکل براش‌های براشین استانی کهجیلویه و بویراحمد بیان کرد کرد کرد کرد: در پی ورود سامانه براش‌های رگباری مسومی به استان از بداز زهور کارشنبه شده است.

وی با کد به استرون به نرینجی هواونسیک در پی ورود به سامانه بارشی وردید:

انتهای پیام/
این معنی را برای صفحه اول پیشنهاد کنید