انگلیسی: در اینترنت در ایالات متحده آمریکا
اشننن. ‌گ ….. .آ .. .آ …… این یک منبع اینترنتی اطلاعاتی است که به هیچ وب سایتی که به وب سایت دسترسی دارد محدود نمی شود. در مرکز طبیعت درباره طبیعت بیشتر بدانید.