انهدام ۲۱۶۸ بتیلی KK KK سپاه
فرمانده نیروی دریایی سپاه پنجم نیروی دریایی ارتش: بعد از ظهر ملوانان نیروی دریایی سپاه پنجم به تفنگداران نیروی دریایی سپاه یکم مشکوک شدند. ۲۱۶۸ قوطی المقامل الکلی کشف و کشف شد.