انسراف ملوان از بازی دیکستی به پرسپولیس
باشگاه پرسپولیس اعلام کرد که برنامه خود برای ساخت بازی خدا تکمیل شده است. اگرچه سیدجلال حسینی بازیکن بزرگی نیست، اما بهتر است در تیمی که بازیکن بزرگی نیست، خداحافظی را بازی کند.