امکان اتصال به کتابخانه وجود ندارد
نسخه های خطی رایگان هستند: پیام متنی با ماوس روی صفحه نمایش داده می شود و تصویر روی صفحه نمایش داده می شود. پیکربندی فایل پیکربندی برنامه امکان پذیر نیست. این فهرستی از موضوعاتی است که قبلاً استفاده کرده‌ایم، و درباره آن و نحوه استفاده از آن بیشتر می‌دانیم.