"امبر هرد" تحت تأثیر اختلال حاد شخصیتی است
عالی متخصص خشونت خانگی مبایعه نامه داد کدام ممکن است براساس تعیین مقدار‌های او، امبر هرد مبتلا به ۲ اختلال روانی برای ادغام کردن اختلال شخصیت مرزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختلال شخصیت هیستریونیک (نمایشی) است.