الالالال الاالال عععششششش
این مورد در مورد CHIME صدق نمی کند، زیرا بخشی از این سایت است و نمی توان دانست که آیا در این سایت در دسترس خواهد بود یا خیر. موسیقی MIT Kavli، موزیک ویدیوها و بازی‌های MIT Kavli رایگان هستند. نه تنها بسیار طولانی بود، حدود سه سوم طول کشید، بلکه پیک‌های دوره‌های نیز وجود داشت که بسیار دقیق بودند و هر کسری از سات منتشر می‌شد – بوم، بوم، بوم – مانند ضربان قلب. من فقط آن را دوست دارم، مدت زیادی است که در رادار نبوده ام.