استوستوم معلومه المعلومه عرض الملکه


به ترجمه ترجادینویز، نشانه رشد انسان ایران (شاخص توسعه انسانی | HDI) برای چهارمین سال به بالاترین سطح خود در سال ۲۰۱۴ رسید. شاخص رشد انسانی یک فرد ابزاری آماری است که برای سنجش دستاوردهای کل یک کودک در ابعاد اجتماعی و اقتصادی استفاده می شود. بر اساس این شاخص، ابعاد اجتماعی و اقتصادی کودک بر اساس سلامت، سطح تحصیلات و سطح زندگی افراد ارزیابی می شود. سازمان ملل هر ساله شاخص HDI را برای کشورهای عضو سازمان ملل می سنجد و کشورهای مختلف را بر اساس آن رتبه بندی می کند.

بر اساس این گزارش، در سال های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۲، حدود ۹۵ درصد مردم در ایران مورد تبعیض قرار می گیرند. . امید به ایرانیان ایرانی در سال ۲۰۲۱ به تور به تور ۷۳.۹ سال می‌شود. سالهای موردانتزیر تحسیل مردو ایران ۱۴.۶ سال و سالهای اقتدار تحسیل ۱۰.۶ سال شد.

کشورهای برتر

برنامه توسعه سازمان ملل متحد اعلام کرد که سوئیس با کسب امتیاز ۰.۹۶۲ از حداکثر امتیاز ۱ عنوان بهترین کشور جهان از نظر سطح بهداشت، درمان، آموزش، اقتصاد وضعیت و برابری جنسیتی را به خود اختصاص داده است. در سال ۲۰۲۱. est.

بر اساس این گزارش، نروژ که در سال ۲۰۲۰ در رتبه اول قرار داشت، به رتبه دوم سقوط کرد و ایسلند نیز در جایگاه سوم قرار گرفت.

در میان کشورهای خاورمیانه، رژیم صهیونیستی بر اساس شاخص توسعه انسانی که کیفیت و امید به زندگی را می سنجد، در بالاترین جایگاه (۲۲) قرار دارد. پس از آن امارات متحده عربی (۲۶) و عربستان سعودی (۳۵) به همین ترتیب هستند. کشورهای قطر، بحرین، عمان و کویت نیز در سطح کشورهای دارای توسعه انسانی قرار دارند.

برنامه توسعه، کشورهایی با شاخص بالاتر از ۰.۸ از سطح توسعه بالایی برخوردار هستند. بر اساس، در مین همسایگان درای مرز زمینی با ایران، ترکی تناه کیشوری است ک با کسب یکسی ۰.۸۳۸ در.

ایران کا کامی کرد؟

شاخص توسعه انسانی ایران در سال ۲۰۲۱ به ۰.۷۷۴ رسید که نزدیک به شاخص ثبت شده در سال ۲۰۱۴ (۰.۷۷۳) است. آن یندیک در ایران در سال ۲۰۱۷ (۱۳۹۶) به وج کود ie 0.789 ریست ولی پس از آن دکری سیر نزولی .

رتبه جهانی ایران در بین ۱۹۱ کشور از رتبه ۷۷ در سال ۲۰۲۰ به رتبه ۷۶ در سال ۲۰۲۱ رسیده است که کوبا از رتبه ۷۳ به ۸۳ سقوط کرد و شاخص ایران از ۰.۷۷۷ به ۰.۷۷۴ کاهش یافت.

سایر همسایگان ایران از جمله عراق، پاکستان و افغانستان، پست های ۱۲۱، ۱۶۱ و ۱۸۰ را به خود اختصاص داده اند.