«استوره‌های عشک» کارده مبازیرات قدادن عراکی با ریمت بای است – ینگای مهر | اخبار ایران و جهانبه روابوت اسما خواجه‌زاده به نقد و تمریفه رومان «استوره‌های عشک» شامل ترجمه «اختر اساطیر الحب» تألیف کمال السعید در سال ۹۹ با ترجمه انجمن انتارمان کجازاو که توسط سازمان اسماچث جزاده در اسماوه برگزار شده است. توسط حسینیه حنر قم در عراق.

خواجه‌زاده در ان‌نشست شره کتاب پیشرو گفت: داستان کتاب از ابتدای دهه در ماه مبارک رمضان آغاز می‌شود و تا اوایل دهه ادامه دارد. نویسنده نمی تواند به شما بگوید که با خشم، خشونت و عصبانیت چه کنید.

وی افزود: اصل داستان این کتاب واقعی است و در کتاب «مذکرات سجینه» نوشته علی عراقی نوشته شده است. علی عراقی و همسرش فاطمه عراقی در این کتاب به شرح سرنوشت زنان عراقی شهید شده در زندان های بعث می پردازند و این کتاب و شهادت آن میسون قاضی در عراق به «قصه های عاشقانه» معروف است.

این مترجم در ادامه می گوید: «داستان عشق»، رمان های عاشقانه و انقلابی و مبارزات دانشجویان عراقی و نخبگان رژیم بعث عراق. از سویی بیان می‌شود که ریمت بای اراک، در آن مقاوت از پیروزی یکلامی ایران واهمه و ترس دلد است.

کمال السعید، نویسنده کتاب آثار عراقی با موضوع عراق و دغدغه سیاسی شهید صدر.