احداث ۲۰ مخزن آب در خراسان‌جنوبی


«حسین امامی» مدیرعامل نمایندگی آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاضلاب خراسان‌جنوبی در امروز در اظهار داشت‌وگو با خبرنگار فارس در بیرجند، تصدیق شد: یکی اجتناب کرده اند اقدامات این نمایندگی برای آبرسانی به مناطق مختلف شهری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشاورزی تحمیل مخزن است.

وی با دقیق اینکه در سال قبلی ۲۰ مخزن آب در استان احداث شده است، تصریح کرد: اجتناب کرده اند این انواع ۱۷ مخزن در مناطق کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳ مخزن در مناطق شهری استان احداث شده است.

مدیرعامل نمایندگی آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاضلاب خراسان‌جنوبی شکسته نشده داد: علاوه بر این انواع مخزن با کمیت ذخیره ۱۶ هزار مترمکعب آب در مناطق شهری استان توسط دست مونتاژ است.

امامی اجتناب کرده اند حفر ۱۰ حلقه چاه در استان طی سال قبلی برای تهیه کنید آب خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: اجتناب کرده اند این انواع ۲ حلقه چاه برای تهیه کنید آب مناطق شهری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸ حلقه برای تهیه کنید آب مناطق کشاورزی حفر شده است.

وی با ردیابی به اینکه در سال قبلی ۱۴ ایستگاه پمپاژ به تأسیسات آب استان افزوده شده، بازگشت به شد: اجتناب کرده اند این انواع ۱۳ ایستگاه در مناطق کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب ایستگاه در مناطق شهری احداث شده است.

مدیرعامل نمایندگی آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاضلاب خراسان‌جنوبی با دقیق اینکه در سال قبلی ۱۷۲ کیلومتر جاده سوئیچ آب در مناطق کشاورزی استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۷ کیلومتر جاده سوئیچ در مناطق شهری استان تحمیل شده، خاطرنشان کرد: علاوه بر این طی این مدت ۱۹ کیلومتر عملیات اصلاح را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود جامعه dishing out در مناطق کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهری استان انجام گرفته است.

انتهای پیام/۶۹۰۲۷/ب
این مطلب را برای صفحه اول توصیه شده کنید