احتمال وقوع رغبار و رعد و برق و وزش باد شمف در استان المرکسی – ینگا مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام هواشناسی در استان مرکزی احتمال بارش باران و وزش باد وجود ندارد.

به دیلیل تفریفه رغبارهای فسل استمر به دریلی ک رغبارهای فسل استمر به KKKKKK.

a