ابتکار جالب یک دامدار؛ محل نگهداری دام مهمانسرا شد (فیلم)خلاقیت یک دامدار در تبدیل محل نگهداری دام خود به مهمانسرا برای گردشگران را شاهد هستید.