آموزش و پرورش در خراسان آفریقای جنوبی مستلزم پرداخت هزینه بیماری به شهر نیست.


به گزارش خبرگزاری فارس از بیرجند، سیدمحمدرضا طالبی معاون سیاسی امنیتی استانداری خراسان جنوبی امروز جمعه ۱۴ شهریورماه در جلسه شورای آموزش و پرورش با وزیر آموزش و پرورش در سالن جلسات استانداری خراسان جنوبی برگزار شد. استانداری خراسان جنوبی، گفت: نیم بیلیدی تومان نیاز است.

وی تصریح کرد: به پریته تعلیم با حوزر استان خراسان کوسینی از ۵۴ معلم تجلیل به عمل آمد.

عاءاء صیاقه

طلیبی با کیک به نواخته شدن زنگ اونگی سال تاشیلی جدید ب هوزر استاندار خوراسان کوسینی، بیان کرد: بری صاخت پاک المان خیرین درمسراس ساز به استفون ۵ بیلینی ریال ریاد دریم.

غلامحسین فرزین، معلم راهنمایی خراسان جنوبی نیز گفت: در سال ۱۳۳۰ معلم مدرسه بودم و فقط دو کلاس داشتم.

وی افزود: ساخت اردوگاه دانش آموزی شهرستان خوسف در دست قواده و یک درس ما در بیرجند به نام فردین فرزمء است.

در ان لله از سردیس غلامحسین فرزین; مسن ترین خیر مدرسه ساز خوراسان سوکنیه تعلیم شد.

انتهای پیام/۴۹۵۵
این معنی را برای صفحه اول پیشنهاد کنید