آلودگی هوا، اورژانس را به خیابان‌های تهران کشاند
اورژانس در میدان‌های آزادی، انقلاب، تجریش، شهدا، راه آهن و امام خمینی مستقر شده تا در صورت نیاز به مراجعه کنندگان خدمات ارائه دهد.