آخرین روز ثبت نام متولدین ۱۳۵۱


به گزارش خبرگزاری فارس از سوریه، سیروس محمودیان گفت: ۱۵۶ هزار خانوار در استان همچنان تحت پوشش تسهیلات صندوق دولتی هستند. даша ast.

محمودیان افزود: تعداد مستمری بگیران استان آذربایجان غربی بیش از ۵ هزار و ۳۰۰ نفر است که از این تعداد ۲۰۲ نفر به دلیل کهولت سن، هزار و ۵۲۶ نفر بازنشسته پیش از موعد، ۳ هزار و ۲۸۷ نفر مستمری بگیر فوت و ۳۸۳ نفر از مستمری بیکاری بهره مند هستند.

وی گفت: تمامی زنان و مردان ۱۸ تا ۵۰ ساله از ۷۰ درصد سهم دولت در پرداخت مزایای بیمه و بازنشستگی و همچنین مستمری، مزایای بازنشستگی و تامین اجتماعی در این صندوق عضویت خواهند داشت. شوند، استبر انک انکک کى حک بیشمه به شروت سالیانه و YA در اقساط سه و ۶ مهه می بهد.

وی با اشاره به جامعه صندوق هدف گفت: فلز و تجارت، شاغلین حوزه فرحان و روشدای اسلامی، شاغلین حوزه حوزه اناثی و توریسی، شاغلین هوزا شاغلین حوزه شاغلین هوزا هی هی و هنر و غوده های امزیدی یتشارکران می باشد به کین. درایند.

وی بیان کرد: در حال حاضر ۹۷ کارگزاری در سطح استان فعالیت می کنند و افراد می توانند برای عضویت یا تمدید بیمه خود به نزدیکترین کارگزاری مراجعه کنند.

همچنین مدیر صندوق بیمه استان، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و کشاورزان در سال ۱۳۸۴ به منظور حمایت از کشاورزان، کشاورزان و کشاورزان روستایی تشکیل شد.

این صندوق صندوقی برای وزارت تعاون، خودرو و رفاه اجتماعی است و روش آن ارائه خدمات بیمه اجتماعی بلندمدت به کلیه ساکنان فاقد بیمه اجتماعی است.

انتهای پیام/
این معنی را برای صفحه اول پیشنهاد کنید